fbpx

Badanie kliniczne


Niekomercyjne badanie kliniczne ChAD

Ocena skuteczności nowej terapii dla chorych z chorobą afektywną dwubiegunową.

Zakład Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie zaprasza do badania klinicznego.

Badanie jest randomizowane, tzn. pacjenci będą losowo przydzielani do jednej z dwóch grup otrzymujących badaną w tej chorobie substancję:

 • kwas acetylosalicylowy

lub

 • placebo (czyli substancję obojętną dla chorego)

Rekrutacja do badania: do 30 czerwca 2024

“Wieloośrodkowe, radomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo małej dawki kwasy acetylosalicylowego jako leczenia dodanego do standardowej terapii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową” (ASPIRIN BD)

Badanie kierujemy do chorych z chorobą afektywną dwubiegunową, w wieku 18-60 lat. Czas badania to 12 miesięcy.

Główny badacz: dr n. med. Monika Dominiak

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniem, prosimy o kontakt:

drogą mailową: mdominiak@ipin.edu.pl, julia@mashars.com

lub

telefoniczną: +48 883 428 685

 


Dr n. med. Monika Dominiak lekarz psychiatra

Dr. n. med. Monika Dominiak lekarz psychiatra

Główny badacz:

Dr n. med. Monika Dominiak – Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą.

W 2019 roku obroniłam doktorat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pracuję z osobami dorosłymi z:

 • reakcją depresyjną sytuacyjną – związaną z trudnymi wydarzeniami w życiu (np. kryzys w małżeństwie, rozwód, stres związany z pracą, utrata pracy, ciężka choroba/śmierć bliskiej osoby),
 • nerwicą,
 • depresją,
 • chorobą afektywną dwubiegunową,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami pamięci i zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym,
 • zaburzeniami snu,
 • zaburzeniami psychotycznymi,
 • uzależnieniami,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • zaburzeniami osobowości,
 • nerwicą natręctw.

Posiadam uprawnienia do wypisywania recept na leki (w tym leki refundowane), wystawiania zaświadczeń i zwolnień lekarskich (ZUS ZLA).

Comments are closed.

Cresta Social Messenger