cennik usług naszych specjalistów

OFERTA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Konsultacje psychologiczne

Ewa Kaczorkiewicz, Małgorzata Kwiecińska, Barbara Sławik

150zł

Marta Chydzińska, Maria Dobraczyńska, Agnieszka Makulska

130zł

Anna Kabulska, Krzysztof Więcek, Anna Wnuk

120zł

Psychoterapia indywidualna – dorośli

Ewa Kaczorkiewicz, Małgorzata Kwiecińska

150zł

Marta Chydzińska, Agnieszka Makulska, Barbara Sławik

130zł

Maria Dobraczyńka, Anna Kabulska, Anna Wnuk

120zł

Doradztwo, rozwój, coaching

Małgorzata Kwiecińska

200zł

Krzysztof Więcek

120 – 180zł

Alina Olczak, Barbara Sławik

150zł

Marta Chydzińska

130zł

Anna Wnuk

120zł

Trening Umiejętności Społecznych – Krzysztof Więcek

indywidualny trening umiejętności społecznych (50 min)

120zł

grupowy trening umiejętności społecznych (90 min, co najm. 3 os.)

70zł

Psychodietetyka – Alina Olczak

konsultacja psychodietetyczna (50 min)

150zł

miesięczny program dietetyczny

450zł

Konsultacje psychiatryczne

Monika Dominiak

200zł

WSPARCIE DLA PAR I RODZIN

Terapia rodzin (90 min)

Barbara Sławik

250zł

Terapia par z jednym terapeutą (90 min)

Małgorzata Kwiecińska

280zł

Ewa Kaczorkiewicz

250zł

Barbara Sławik

220zł

Terapia par z dwójką terapeutów (90 min)

Małgorzata Kwiecińska & Krzysztof Więcek

330zł

Doradztwo relacyjne, coaching pary

Krzysztof Więcek (spotkanie trwa zwykle 1,5 godz.)

160zł / godz.

Problemy wychowawcze

Agnieszka Makulska (wizyta 90 min)

200zł

Ewa Kaczorkiewicz (50 min)

150zł

Barbara Sławik (50 min)

140zł

Marta Chydzińska (50 min)

130zł

Maria Dobraczyńska (50 min)

120zł

POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacje psychologiczne

Ewa Kaczorkiewicz, Barbara Sławik

150zł

Marta Chydzińska, Maria Dobraczyńska, Agnieszka Makulska

130zł

Krzysztof Więcek

120zł

Psychoterapia indywidualna – dzieci i młodzież

Ewa Kaczorkiewicz (młodzież od lat 16)

150zł

Marta Chydzińska (młodzież od lat 16)

130zł

Agnieszka Makulska (młodzież od lat 13)

130zł

Barbara Sławik (młodzież od lat 16)

130zł

Maria Dobraczyńka (dzieci i młodzież od lat 9)

120zł

Trening Umiejętności Społecznych (młodzież i dzieci od 7 r.ż.) – Krzysztof Więcek

indywidualny trening umiejętności społecznych (50 min)

120zł

grupowy trening umiejętności społecznych (90 min, co najm. 3 os.)

70zł

Psychodietetyka – Alina Olczak, dzieci i młodzież od lat 12

konsultacja psychodietetyczna (50 min)

150zł

miesięczny program dietetyczny

450zł

Doradztwo i rozwój umiejętności – młodzież od lat 15

Krzysztof Więcek

120zł

PSYCHOLOG ONLINE

Ceny usług świadczonych online są takie same, jak w przypadku usług w gabinecie psychologicznym.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA DLA OBCOKRAJOWCÓW

Konsultacje i pomoc psychologiczna w języku angielskim

Maria Dobraczyńska

160zł

Marta Chydzińska, Ewa Kaczorkiewicz, Barbara Sławik

150zł

Anna Kabulska, Krzysztof Więcek

120zł

Psychoterapia indywidualna w języku angielskim

Maria Dobraczyńska

160zł

Marta Chydzińska, Ewa Kaczorkiewicz

150zł

Barbara Sławik

130zł

Anna Kabulska

120zł

Terapia par w języku angielskim (90 min) – jeden terapeuta

Ewa Kaczorkiewicz

250zł

Barbara Sławik

220zł

Terapia rodzin w języku angielskim

Barbara Sławik

250zł

Psychodietetyka w języku angielskim – Alina Olczak

konsultacja psychodietetyczna (50 min)

150zł

miesięczny program dietetyczny

450zł

Konsultacje psychiatryczne – Monika Dominiak

konsultacja z lekarzem, specjalistą w zakresie psychiatrii dorosłych

200zł

730 110 477