cennik usług naszych specjalistów

OFERTA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Konsultacje psychologiczne

Ewa Kaczorkiewicz, Małgorzata Kwiecińska

160zł

Anna Bus, Marta Chydzińska, Anna Kabulska, Joanna Marszalska, Barbara Sławik

150zł

Agnieszka Makulska

140zł

Maria Dobraczyńska, Krzysztof Więcek

130zł

Psychoterapia indywidualna – dorośli

Ewa Kaczorkiewicz, Marta Chydzińska, Anna Kabulska, Małgorzata Kwiecińska, Barbara Sławik

150zł

Agnieszka Makulska

140zł

Maria Dobraczyńska, Anna Bus

130zł

Doradztwo, rozwój, coaching

Małgorzata Kwiecińska

200zł

Krzysztof Więcek

130 – 180zł

Anna Bus, Marta Chydzińska, Alina Olczak, Joanna Marszalska, Barbara Sławik

150zł

Trening Umiejętności Społecznych – Krzysztof Więcek

indywidualny trening umiejętności społecznych (50 min)

130zł

grupowy trening umiejętności społecznych (90 min, co najm. 3 os.)

70zł

Psychodietetyka – Alina Olczak

konsultacja psychodietetyczna (50 min)

150zł

miesięczny program dietetyczny

450zł

Konsultacje psychiatryczne

Dr n. med. Monika Dominiak

200zł

WSPARCIE DLA PAR I RODZIN

Terapia rodzin (90 min)

Barbara Sławik

300zł

Terapia par z jednym terapeutą

Małgorzata Kwiecińska (wizyta 90 minut)

280zł

Ewa Kaczorkiewicz, Barbara Sławik (wizyta 75 minut)

250zł

Terapia par z dwójką terapeutów

Małgorzata Kwiecińska & Krzysztof Więcek (wizyta 90 minut)

380zł

Doradztwo relacyjne, coaching pary

Krzysztof Więcek (spotkanie trwa zwykle 1,5 godz.)

160zł / godz.

Problemy wychowawcze

Anna Bus (wizyta rodzinna 120 min)

260zł

Agnieszka Makulska (wizyta 90 min)

220zł

Ewa Kaczorkiewicz, Marta Chydzińska, Barbara Sławik (50 min)

150zł

Maria Dobraczyńska (50 min)

130zł

POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacje psychologiczne

Ewa Kaczorkiewicz

160zł

Marta Chydzińska, Barbara Sławik, Anna Bus

150zł

Agnieszka Makulska

140zł

Maria Dobraczyńska, Krzysztof Więcek

130zł

Psychoterapia indywidualna – dzieci i młodzież

Ewa Kaczorkiewicz, Marta Chydzińska, Barbara Sławik (młodzież od lat 16)

150zł

Agnieszka Makulska (młodzież od lat 13)

140zł

Maria Dobraczyńka (młodzież od lat 14)

130zł

Anna Bus (młodzież od lat 12)

130zł

Trening Umiejętności Społecznych (młodzież i dzieci od 7 r.ż.) – Krzysztof Więcek

indywidualny trening umiejętności społecznych (50 min)

130zł

grupowy trening umiejętności społecznych (90 min, co najm. 3 os.)

70zł

Psychodietetyka – Alina Olczak, dzieci i młodzież od lat 12

konsultacja psychodietetyczna (50 min)

150zł

miesięczny program dietetyczny

450zł

Doradztwo i rozwój umiejętności – młodzież od lat 15

Krzysztof Więcek

130zł

PSYCHOLOG ONLINE

Ceny usług świadczonych online są takie same, jak w przypadku usług w gabinecie psychologicznym.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA DLA OBCOKRAJOWCÓW

Konsultacje i pomoc psychologiczna w języku angielskim

Anna Kabulska

180zł

Ewa Kaczorkiewicz

160zł

Marta Chydzińska, Maria Dobraczyńska, Joanna Marszalska, Barbara Sławik

150zł

Krzysztof Więcek

130zł

Psychoterapia indywidualna w języku angielskim

Anna Kabulska

180zł

Ewa Kaczorkiewicz, Marta Chydzińska, Maria Dobraczyńska, Barbara Sławik

150zł

Terapia par w języku angielskim (75 min)

Ewa Kaczorkiewicz, Barbara Sławik

250zł

Terapia rodzin w języku angielskim

Barbara Sławik

300zł

Psychodietetyka w języku angielskim – Alina Olczak

konsultacja psychodietetyczna (50 min)

150zł

miesięczny program dietetyczny

450zł

Konsultacje psychiatryczne – Dr n. med. Monika Dominiak

konsultacja z lekarzem, specjalistą w zakresie psychiatrii dorosłych

200zł

730 110 477