fbpx

Konsultacje psychologiczne

Klienci trafiają do nas z różnymi sprawami i różnymi oczekiwaniami, często niepewni, jakiego rodzaju pomocy i jakiego specjalisty potrzebują (psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, seksuologa, terapeuty uzależnień, dietetyka a może coacha). Dlatego pierwsze lub kilka pierwszych spotkań z klientem to zawsze konsultacja wstępna. Ich celem jest poznanie siebie nawzajem, nazwanie trudności, określenie, czy i jak możemy klienta wesprzeć, zaproponowanie najlepiej dopasowanych metod pracy.

Konsultacje psychologiczne - Psycholodzy Cynamonowa | Warszawa

Tak jak po każdym wstępie, tak i po wstępnej konsultacji psychologicznej następuje ciąg dalszy. W zależności od sytuacji, mogą nim być:

spotkania pomocy psychologicznej, skupione wokół jednej sprawy czy problemu, i na ogół ograniczone w czasie
sesje psychoterapii indywidualnej, tworzące dłuższy i głębszy proces zmiany

sesje terapii pary lub terapii rodzin, jeśli problem dotyczy w większym stopniu relacji lub systemu rodzinnego aniżeli jednej osoby

wsparcie dla rodziców i nastolatków, pomoc psychologa w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi
spotkania rozwojowe, coachingowe, szkoleniowe, nastawione na rozwój określonych umiejętności

konsultacje psychologiczno-biznesowe, jeśli obszary problemowe dotyczą głównie sfery zawodowej

konsultacje psychiatryczne, jeśli zmiana wymaga wsparcia ze strony lekarza

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to kilka lub kilkanaście spotkań z psychologiem lub psychoterapeutą poświęconych różnego rodzaju trudnościom życiowym klienta, dylematom wokół jakiejś konkretnej sprawy, rozwiązaniom aktualnych problemów, wsparciu klienta w sytuacji kryzysu. To, co charakterystyczne dla pomocy psychologicznej, to jej skupienie na określonej sprawie i ograniczenie czasowe. Często taka forma pomocy okazuje się wystarczająca, by ruszyć dalej, bywa też tak, że prowadzi klienta do decyzji o pogłębieniu pracy nad sobą w ramach psychoterapii czy terapii par.

Główne cele poradnictwa psychologicznego, a jednocześnie rola psychologa to przede wszystkim:

wyjaśnienie natury problemów i rozpoznanie ich przyczyn,

psychoedukacja, czyli dostarczenie rzetelnej wiedzy na nurtujący klienta temat (np. specyfiki funkcjonowania młodzieży w określonym okresie rozwojowym, emocji osoby pogrążonej w żałobie albo tego, jak wesprzeć kogoś, kto cierpi z powodu zdrady czy rozstania),

poszerzenie perspektywy, co pomaga w nabraniu dystansu i większego zrozumienia,

identyfikacja zasobów klienta (wewnętrznych i zewnętrznych) i pomoc w skuteczniejszym korzystaniu z nich,

wsparcie klienta w odnalezieniu właściwego z jego punktu widzenia kierunku.

Doradztwo, rozwój, coaching - Cynamonowa | Warszawa

Psycholog opowiada o możliwościach, które oferuje nasz zespół i doradza odpowiedniego specjalistę. Omawia praktyczne aspekty sugerowanej formy pomocy psychologicznej, takie jak częstotliwość i długość trwania spotkań, koszt, sposoby odwoływania sesji. Odpowiada także na pytania zadane przez klienta. Wspólnie określają sprawy, nad którymi klient będzie pracował ze specjalistą podczas kolejnych spotkań. Zdarza się oczywiście, że po konsultacji wstępnej klient nie decyduje się na dalszą pracę lub że nasz zespół terapeutyczny nie jest mu w stanie pomóc w sprawach, z którymi przyszedł. W takiej sytuacji psycholog proponuje klientowi inne możliwe rozwiązania – wskazuje odpowiednich specjalistów, instytucje i placówki pomocowe, miejsca świadczące bezpłatną pomoc etc.

Umów się na wizytę    +48 730 110 477

Nasi specjaliści

W gabinecie Psycholodzy Cynamonowa na pierwsze spotkanie – konsultację wstępną lub sesję pomocy psychologicznej możesz się umówić z jednym z następujących specjalistów:

Agnieszka Makulska

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą.

Pracuję z osobami dorosłymi i nastolatkami. Pomagam rozwiązywać problemy wychowawcze.

Marzena-Bielicka-Stasiek-Psycholog-Psychoterapeutka

Marzena Bielicka-Stąsiek

Jestem psychologiem i psychoterapeutką.

Wspieram dorosłych i młodzież w radzeniu sobie w kryzysach i trudnościach życiowych. Prowadzę także konsultacje psychologiczno-biznesowe.

Magdalena-Licka-psycholog-psychoterapeutka-psychodynamiczna -scaled 1

Magdalena Licka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż. Pracuję także w języku angielskim.

Izabela-Kobierecka-psychoterapeutka-trenerka-umiejętności-psychospołecznych-1-scaled

Izabela Kobierecka

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i trenerką umiejętności psychospołecznych.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i konsultacje psychologiczno – biznesowe.

Magdalena Sitek Psychoterapeutka Psychoanalityczna

Magdalena Sitek

Jestem psychoterapeutką.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą.

agata-mamczur-terapeutka-trener-oddechu

Agata Mamczur

Jestem terapeutką i trenerem oddechu.

Wspieram w trudnościach i wewnętrznej pracy nad własnym rozwojem.

Alicja-Nieweglowska-Psychoterapeutka

Alicja Niewęgłowska

Jestem psychoterapeutką i trenerką umiejętności psychospołecznych.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodych dorosłych (powyżej 18 roku życia). Udzielam konsultacji rodzicielskich.

Alina-Olczak-Psycholog-Dietetyk

Alina Olczak

Jestem dyplomowanym psychologiem i dietetykiem.

Wspieram klientów w powrocie do dobrej formy. Pracuję z dorosłymi i nastolatkami.

Malgorzata-Pogorzelska-psycholog-certyfikowany-seksuolog-kliniczny-certyfikowany-terapeuta

Małgorzata Pogorzelska

Jestem psychologiem, seksuologiem klinicznym PTS i psychoterapeutą.

Pracuję z osobami dorosłymi i parami, również w języku angielskim.

Kinga Brzewska

Kinga Brzewska

Jestem psychoterapeutką Gestalt oraz interwentem kryzysowym.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi.

Agnieszka Stachowiak - Scaled

Agnieszka Stachowiak

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną.

Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz młodzieży (od lat 14).

Joanna-Marszalska-Psycholog-Biznesu

Joanna Marszalska

Jestem psychologiem i praktykiem biznesu.

Wspieram klientów w radzeniu sobie ze stresem, ryzykiem, zmianą. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i parami.

Beata-Danielska-Psychoterapeutka-Gestalt

Beata Danielska

Jestem socjologiem i psychoterapeutką.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Marta-Krolak-Psychoterapeutka

Marta Królak

Jestem psychoterapeutką Gestalt.

Prowadzę psychoterapię indywidualną po polsku i po angielsku.

Maja-Kukielka-Psychoterapeutka-Gestalt

Maja Kukiełka

Jestem socjologiem, psychologiem, psychoterapeutką Gestalt i coachem EMCC.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Natalia-Lachowicz-Wilk-Psycholog-Psychoterapeutka-Seksuolog

Natalia Lachowicz-Wilk

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i seksuologiem.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i konsultacje seksuologiczne.

Anna-Kobierska-Psycholog-Psychoterapeutka

Anna Kobierska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką.

Wspieram dorosłych w kryzysach życiowych i psychicznych (stres, wypalenie, lęk, depresja), także w j. angielskim. Pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym.

Ewa-Kaczorkiewicz-Psycholog-Psychoterapeutka

Ewa Kaczorkiewicz

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką.

Pracuję z osobami dorosłymi i parami, również w języku angielskim.

Umów się na wizytę    +48 730 110 477

Cresta Social Messenger