Barbara Sławik

Jestem psychoterapeutą i dyplomowanym trenerem

barbara slawik

Poniedziałek

Tak

Wtorek

Tak

Środa

Tak

Czwartek

Tak

Piątek

Tak

Jestem psychoterapeutą i dyplomowanym trenerem. Pracuję z osobami dorosłymi i dziećmi, prowadząc psychoterapię indywidualną, terapię par oraz rodzin, także w języku angielskim.

Pracuję w podejściu integracyjnym, dobierając metody pracy do potrzeb indywidualnych każdego klienta. Korzystam z mojej wiedzy w zakresie terapii psychodynamicznej, mentalizacji, terapii systemowej i skoncentrowanej na emocjach.

Jednym z celów terapii, a zwłaszcza psychodynamicznej, jest współpraca z pacjentem, aby lepiej rozumiał samego siebie, szczególnie te myśli, uczucia i motywy działania, które są nieświadome, zrozumiał zachowania i symptomy, które są dla niego samego niewytłumaczalne. Emocje, motywacje, działają w sposób równoległy, czyli w odniesieniu do określonej osoby lub sytuacji człowiek może mieć uczucia pozostające w konflikcie. Motywuje to do przeciwstawnych działań i prowadzi często do rozwiązań kompromisowych. Mentalizujemy, gdy próbujemy zrozumieć zachowania w kontekście intencji oraz innych stanów wewnętrznych. Odnosi się do naszej zdolności rozumienia stanów umysłowych – własnych i innych ludzi. Terapia systemowa, rodzin, partnerska, małżeńska – łączy je wspólne rozumienie rodziny, jako systemu dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Pracuję z tym systemem, jako całością i każdego z jego członków zachęcam do zrozumienia swojej roli i wpływu na jego funkcjonowanie. Terapia skoncentrowana na emocjach łączy w sobie skupienie na indywidualnym doświadczeniu każdego z partnerów w celu poszukiwania powtarzających się wzorców w interakcjach między nimi oraz ich zmianą na bardziej elastyczne i lepiej służące związkowi.

Swoją pracę regularnie superwizuję.

Jestem na ostatnim roku szkolenia w Podyplomowym Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczę w kursie terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotionally Focused Therapy). Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną i zajęcia grupowe w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale zaburzeń nastroju, lękowych i snu. Pracuję też z rodzicami i rodzinami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 w Wilanowie. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam odbywając staż kliniczny w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach, jako konsultant w Telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz współprowadząc półkolonie rozwojowo terapeutyczne w Ośrodku Regeneracja w Warszawie.

Jestem mężatką, mam jedno dziecko.

Opinie naszych pacjentów

Kontakt

Inni Specjaliści

ewa kaczorkiewicz psycholog

Ewa Kaczorkiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutką.

Pracuję z osobami dorosłymi i parami, również w języku angielskim.

535 987 807

marta chydzinska psychoterapeutka

Marta Chydzińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i trenerką rozwoju.

Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży w podejściu Gestalt oraz warsztaty rozwojowe.

507 506 766

maria dobraczynska animator

Maria Dobraczyńska

Jestem psychologiem, animatorem, psychoterapeutą.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Pracuję z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

791 925 621

monika dominiak psychiatra

Monika Dominiak

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą.

Pomagam osobom dorosłym borykającym się z depresją, nerwicą, zaburzeniami osobowości.

507 183 375

anna kabulska psychoterapeutka

Anna Kabulska

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, także w języku angielskim.

660 014 585

malgorzata kwiecinska trenerka umiejetnosci psychospolecznych

Małgorzata Kwiecińska

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką i psychologiem,

a także certyfikowanym coachem i trenerką umiejętności psychospołecznych.

788 380 252

agnieszka makulska psycholog

Agnieszka Makulska

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą.

Pracuję z osobami dorosłymi i nastolatkami. Pomagam rozwiązywać problemy wychowawcze.

696 752 225

alina olczak dietetyk

Alina Olczak

Jestem dyplomowanym psychologiem i dietetykiem.

Wspieram klientów w powrocie do dobrej formy. Pracuję z dorosłymi i nastolatkami.

692 466 092

krzysztof wiecek trenerem umiejetnosci miekkich

Krzysztof Więcek

Jestem trenerem umiejętności miękkich,

coachem i doradcą personalnym oraz relacyjnym. Pracuję indywidualnie, z parami i grupami.

690 123 815

anna wnuk psycholog

Anna Wnuk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Prowadzę też treningi relaksacji i asertywności.

507 421 280

Umów się na wizytę

730 110 477